عضواصلی کارکنان رسمی و بازنشستگان                                وابسته رسمی و بازنشستگان

        درخواست صدور کارت جدید                                        درخواست کارت جدیدهمسر و فرزند کارمندان رسمی و بازنشسته

                                                                                      درخواست کارت جدید غیر از همسر و فرزندکارمندان رسمی و بازنشسته

                                                                                                                                                                               

درباره ما

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی (شبکه ارتباطات زیرساخت)کشور و نیز کارگزار سیاست های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات با بهره مندی از سرمایه های انسانی و فنی و با توجه به جغرافیای سیاسی بی نظیر ایران در افق 1404، شرکتی خواهد بود:

- پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- کشور اول در منطقه (هاب منطقه )

- تأثیرگذار در توزیع ظرفیت های ارتباطی جهان

لینک های ضروری

تماس با ما

ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان
ایمیل: news@tic.ir