/ کمیته ورزشی کارکنان

اسامی اعضای کمیته ورزشی کارکنان 

 

 نام  و نام خانواگی

سمت  سازمانی

سمت کمیته

تقی محمدی

معاون توسعه منابع  مدیرعامل 

رئیس

محمدرضا نورآبادی

 مدیرکل توسعه سرمایه  انسانی

عضو

زینب قاضی

 مشاور مدیرعامل در امور بانوان

 عضو

حسینعلی عیسی زاده

مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

عضو

داوود کاشانی

مدیرکل مالی  وذیحسابی

 عضو

سیدرضا موسوی

سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران و امور هماهنگی

عضو

سعید سوخته زاری

رئیس اداره تربیت بدنی

دبیر

 

درباره ما

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی (شبکه ارتباطات زیرساخت)کشور و نیز کارگزار سیاست های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات با بهره مندی از سرمایه های انسانی و فنی و با توجه به جغرافیای سیاسی بی نظیر ایران در افق 1404، شرکتی خواهد بود:

- پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- کشور اول در منطقه (هاب منطقه )

- تأثیرگذار در توزیع ظرفیت های ارتباطی جهان

لینک های ضروری

تماس با ما

ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان
ایمیل: news@tic.ir