فرم نظرسنجی مجموعه های طرف قرارداد

مشخصات فردی
*
نظرسنجی سوالات ورزشی
1- تاکنون از کدامیک از مجموعه های طرف قرارداد استفاده نمود ه اید؟
2–آیا تعداد مجموعه های طرف قراردادو پراکندگی آن در سطح کشور کافی می باشد؟
3-از کیفیت مجموعه های ورزشی طرف قرارداد رضایت دارید؟
4-از نحوه برخورد مسئولین مجموعه های ورزشی طرف قرارداد رضایت دارید؟
5-از امکانات رفاهی مجموعه های طرف قرارداد اعم از پارکینگ و دسترسی .... رضایت دارید؟
6-با انعقاد قرارداد با کدامیک از اماکن ذیل موافقید؟
در صورت پیشنهاد جهت عقد قرارداد با مراکز جدید لطفاً نام و آدرس را ذکر فرمائید.


درباره ما

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی (شبکه ارتباطات زیرساخت)کشور و نیز کارگزار سیاست های حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش ارتباطات با بهره مندی از سرمایه های انسانی و فنی و با توجه به جغرافیای سیاسی بی نظیر ایران در افق 1404، شرکتی خواهد بود:

- پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

- کشور اول در منطقه (هاب منطقه )

- تأثیرگذار در توزیع ظرفیت های ارتباطی جهان

لینک های ضروری

تماس با ما

ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان
ایمیل: news@tic.ir